Політика конфіденційності

Дійсна Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) поширюється на всю інформацію яку сайт за адресою - unto.biz отримує про Користувача під час використання сайту, програм і продуктів цього ресурсу.


1. ПОЯСНЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. У Політиці конфіденційності задіяні такі терміни:

1.1.1. Співробітники, які мають повноваження управляти сайтом і здійснювати дії від імені unto.biz, які організують та здійснюють обробку та визначення цілей обробки персональних даних, їх склад, дії та операції, що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – вся інформація, яка відноситься прямим чином або побічно до певної фізичної особи або фізичної особи, яка визначається (суб’єкта персональних даних).

1.1.3. «Обробка особистих даних» – різні операції (дії), або комбінації операцій, які здійснюються за допомогою використання збору особистих даних, запису, фіксації, систематизації, накопичення та зберігання, передачі, вилучення, знеособлення та знищення.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – це вимога, яка є обов’язковою для дотримання її особою, у якої є доступ до особистих даних, не поширювати їх без згоди власника даних або законних на те повноважень.

1.1.5. «Користувач сайту unto.biz» – це відвідувач, у якого є доступ до ресурсу за допомогою глобальної мережі Інтернету, де задіюється сайт.

1.1.6. «Cookies» – це малий елемент інформації, який був надісланий веб-сервером і збережений на комп’ютері споживача, який веб-клієнт або веб-браузер пересилає в HTTP-запиті при спробі завантажити сторінку конкретного ресурсу.

1.1.7. «IP-адреса» – індивідуальна адреса (мережева) вузла у комп’ютерній мережі, збудованого за протоколом IP.


2. ЗАГАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ

2.1. Застосування Відвідувачем сайту позначає абсолютну згоду з Політикою конфіденційності та з домовленістю обробки персональної інформації Юзера.

2.2. Якщо Споживач не згоден з чинною Політикою конфіденційності, Відвідувач повинен перестати користуватися ресурсом.

2.3. Дійсна Політика конфіденційності задіюється до ресурсу сайту unto.biz. Він не несе відповідальність за сайти інших осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями з сайту unto.biz.

2.4. Справжність особистих даних, які надаються Відвідувачем сайту, не піддається перевірці адміністратором unto.biz.


3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ UNTO.BIZ

3.1. Чинна Політика конфіденційності встановила обов’язок уповноважених співробітників, керуючих сайтом, забезпечувати захист конфіденційності та не розголошувати особисту інформацію.

3.2. Unto.biz надає захист даних, що передаються автоматом під час перегляду блоків реклами та сторінок зі встановленим статистичним скриптом «піксель».

· IP адреса; · Cookies;

· дані про браузер або іншу програму, що здійснює показ реклами;

· час відвідування;

· адресу сторінки, на якій розташований рекламний блок;

· адресу попередньої сторінки (referrer).

3.2.1. Деякі сторінки unto.biz можуть бути недоступні при вимкнених cookies.

3.2.2. Сайт unto.biz збирає статистику IP-адрес відвідувачів. Отримана інформація задіюється для правильного функціонування сайту та для виявлення технічних проблем.


4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВІДВІДУВАЧА UNTO.BIZ

4.1. Адміністрація сайту unto.biz має право задіяти персональну інформацію Відвідувача ресурсу в таких цілях:

4.1.1. Надання Відвідувачу доступу до персоналізованих джерел сайту.

4.1.2. Надання послуг, обробки запитів і заявок Відвідувача сайту, щоб встановити зв’язок, направити повідомлення, що відносяться до користування unto.biz.

4.1.3. Для запобігання шахрайства, визначається місцезнаходження Відвідувача, що забезпечує безпеку.

4.1.4. Верифікації справжності персоналізованої інформації, наданої Відвідувачем.

4.1.5. Збору інформації для створення облікового запису, за умови, що Відвідувач дав згоду для створення профілю.

4.1.6. Сповіщення відвідувача unto.biz.

4.1.7. Надання Відвідувачу технічної консультації, підтримки у разі проблем, які стосуються використання unto.biz.

4.1.8. Сповіщення Споживача за його згодою на отримання інформації про зміни, розсилки новин та інших матеріалів, що надаються unto.biz або їх партнерами.

4.1.9. Реалізація рекламної діяльності, яка проводиться за згодою Користувача.

4.1.10. Надання доступу Відвідувачу на ресурси або сайти партнерів unto.biz, які містять у собі мету для оновлення послуг та отримання продуктів.


5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ UNTO.BIZ

5.1. На обробку персональної інформації відсутнє обмеження терміну. Вона здійснюється всіма законними методами та за допомогою або без засобів автоматизації.

5.2. Згода Покупця поширюється на передачу персональних даних Адміністрацією ресурсу третім особам, які задіюються в реалізації обраних послуг та продуктів.

5.3. Персональна інформація Користувача передається уповноваженим органам державної влади України тільки з тих підстав, які є в законодавстві.

5.4. У разі витоку, розголошення або втрати персональної інформації Споживача ресурсу, Адміністрація unto.biz сповіщає власника даних.

5.5. Для запобігання різних неправомірних дій третіх осіб, Адміністративні особи
сайту застосовують технічні та організаційні дії від випадкового доступу, видалення, блокування, внесення змін, поширення, копіювання, що дозволяє захистити персональну інформацію.

5.6. Unto.biz (його Адміністрація), разом зі Споживачем ресурсу та послуг, здійснює застосування потрібних заходів для запобігання збитків або інших негативних наслідків, які можуть бути викликані витоком персональної інформації Користувача.


6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ UNTO.BIZ ТА СПОЖИВАЧА

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Дати всю необхідну інформацію про особисті дані, яка потрібна для користування unto.biz.

6.1.2. У разі зміни даних, потрібно доповнити та оновити надану інформацію Користувачем.

6.2. Адміністрація сайту unto.biz зобов’язана:

6.2.1. Застосовувати отримані персональні дані лише для тих цілей, які вказані в п. 4 чинної Політики конфіденційності.

6.2.2. Гарантувати збереження персональної інформації у повній конфіденційності, виключаючи її розголошення без попередньої згоди Відвідувача сайту unto.biz. Крім цього, не здійснювати обмін, продаж, публікацію або розголошення іншими можливими способами даних користувача; виняток стосується п.п. 5.2. і 5.3. дійсної Політики конфіденційності.

6.2.3. Організувати всі необхідні запобіжні заходи, щоб забезпечити захист для конфіденційності персональної інформації Користувача онлайн ресурсу.

6.2.4. Реалізувати блокування персональної інформації Користувача за його запитом або за зверненням уповноваженого органу, що забезпечує захист прав суб’єктів персональних даних під час перевірки при виявленні неправомірних дій, або недостовірних даних.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ UNTO.BIZ ТА КОРИСТУВАЧА

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов’язання, відповідає за завдані збитки Користувача, які пов’язані з неправомірним задіянням його персональної інформації, відповідно до законодавства України. Винятки передбачаються п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. Політики конфіденційності.

7.2. У результаті втрати або розголошення Конфіденційних даних, Адміністрація unto.biz не несе відповідальність, якщо конфіденційні дані:

7.2.1. Були публічними або оприлюдненими до їх розголошення або втрати.

7.2.2. Були отримані від третьої сторони до моменту їх отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Були оголошені за згодою Користувача.


8. ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ (СПОРІВ)

8.1. Для того, щоб звернутися до суду з позовом щодо спорів, які виникли з відносин між Користувачем unto.biz та Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про врегулювання конфлікту добровільно).

8.2. Адресат претензії письмово повідомляє заявника спору про результати розгляду претензії протягом 30-ти календарних днів з моменту отримання претензії.

8.3. Спір передається до суду на розгляд чинним законодавством України у разі недосягнення угоди між обома сторонами.

8.4. Чинне законодавство України застосовується до цієї Політики конфіденційності та у відносинах між Користувачем та Адміністрацією unto.biz.


9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація unto.biz має повне право змінювати дійсну Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на сайті unto.biz, якщо інше не передбачається новою редакцією Політики конфіденційності.